binance ve paribu dan paraya nakit para nasıl cekilir

binance ve paribu dan paparaya nasıl nakit para çekilir?