Papara black kartım kayboldu ,karti iptal ettim .Lite cardida iptal etmeme gerek varmı?

Papara black kartım kayboldu ,karti iptal ettim .Lite cardida iptal etmeme gerek varmı?

Hayır Lite Card kaybolmadıysa iptal etmene gerek yok.