iCloud abonelik

iCloud için yapılan aboneliğin abonelikler kısımına eklenmesi için bir çalışma var mı? Bununla ilgil ibir çalışma yapılabilir mi.