Veli nuamramı yanlış yazdım nasıl geri düzelticem

Yanlış numara girdim geri düzeltemiyorum ysrdım gerel