Silme İşlemi

Yaptığımız hesap hareketlerinden istediğimizi silme işlemi gelmeli